Hvornår er næste skudår?

Introduktion til skudår

Et skudår er et år, der har en ekstra dag i forhold til et normalt år. Denne ekstra dag, også kendt som en skuddag, tilføjes til februar måned. Formålet med skudår er at justere kalenderåret med den tid, det tager for Jorden at fuldføre et omløb om Solen.

Hvad er et skudår?

Et skudår er et år, der indeholder 366 dage i stedet for de sædvanlige 365 dage. Den ekstra dag tilføjes til februar måned og falder normalt den 29. februar. Dette betyder, at der er 29 dage i februar i et skudår i stedet for de sædvanlige 28 dage.

Hvordan fungerer skudår?

Skudår er en måde at kompensere for den tid, det tager for Jorden at fuldføre et omløb om Solen. Det tager cirka 365,24 dage for Jorden at fuldføre et omløb. For at justere dette med kalenderåret tilføjes en ekstra dag hvert fjerde år. Denne ekstra dag bringer kalenderåret i overensstemmelse med den tid, det tager for Jorden at bevæge sig rundt om Solen.

Beregning af skudår

Formel for skudår

Der er en simpel formel, der kan bruges til at bestemme, om et år er et skudår eller ej. Ifølge denne formel er et år et skudår, hvis det er deleligt med 4, medmindre det også er deleligt med 100. Dog er et år alligevel et skudår, hvis det er deleligt med 400.

Eksempler på skudår

Her er nogle eksempler på skudår:

 • 2000 er et skudår, fordi det er deleligt med 400.
 • 1900 er ikke et skudår, fordi det er deleligt med 100, men ikke med 400.
 • 2020 er et skudår, fordi det er deleligt med 4 og ikke deleligt med 100.
 • 2021 er ikke et skudår, fordi det ikke er deleligt med 4.

Hvornår er næste skudår?

Metode til at finde næste skudår

For at finde ud af hvornår det næste skudår er, kan vi bruge den tidligere nævnte formel. Vi starter med det nuværende år og kontrollerer, om det er et skudår. Hvis det ikke er, fortsætter vi med at tilføje et år, indtil vi finder det næste skudår.

Eksempler på næste skudår

Her er nogle eksempler på næste skudår:

 • Hvis det nuværende år er 2021, vil det næste skudår være 2024.
 • Hvis det nuværende år er 2022, vil det næste skudår være 2024.
 • Hvis det nuværende år er 2023, vil det næste skudår være 2024.
 • Hvis det nuværende år er 2024, vil det næste skudår være 2028.

Historisk baggrund

Skudårets oprindelse

Skudåret har sin oprindelse i den romerske kalender. Den romerske kalender var baseret på en 355-dages årlig cyklus, der ikke tog hensyn til den tid, det tager for Jorden at bevæge sig rundt om Solen. For at rette op på dette blev der tilføjet en ekstra måned kaldet “Mercedonius” hvert andet år. Denne måned blev indsat mellem februar og marts og blev betragtet som en skuddag.

Skudårstraditioner

Skudåret har gennem tiden været forbundet med forskellige traditioner og overtro. I nogle kulturer anses skuddagen for at være en dag, hvor kvinder kan fri til mænd. Der er også traditioner omkring fødsler på skuddagen, hvor nogle mennesker kun fejrer deres fødselsdag hvert fjerde år.

Praktisk betydning af skudår

Indflydelse på kalendere

Skudår har en indflydelse på udformningen af kalendere. For at tilpasse kalenderåret til den tid, det tager for Jorden at bevæge sig rundt om Solen, er der forskellige kalendersystemer, der bruger skudår. Det mest almindelige kalendersystem, der bruges i dag, er den gregorianske kalender, som har en skuddag hvert fjerde år, undtagen i år, der er delelige med 100, medmindre de også er delelige med 400.

Indflydelse på fødselsdage og jubilæer

Skuddagen har også en indflydelse på fødselsdage og jubilæer. Personer, der er født den 29. februar, fejrer normalt deres fødselsdag den 28. februar eller den 1. marts i ikke-skudår. Dette kan også påvirke jubilæer og andre årlige begivenheder, der normalt markeres på en bestemt dato.

Opsummering

Vigtige punkter om skudår

 • Et skudår er et år, der har en ekstra dag, også kendt som en skuddag.
 • Skudår bruges til at justere kalenderåret med den tid, det tager for Jorden at fuldføre et omløb om Solen.
 • Et år er et skudår, hvis det er deleligt med 4, medmindre det også er deleligt med 100. Dog er et år alligevel et skudår, hvis det er deleligt med 400.
 • For at finde det næste skudår kan man bruge den formel, der er nævnt tidligere, og tilføje et år, indtil man finder et skudår.
 • Skudåret har sin oprindelse i den romerske kalender og er forbundet med forskellige traditioner og overtro.
 • Skudår har en indflydelse på udformningen af kalendere og kan påvirke fødselsdage og jubilæer.