Regelmæssigt verbum

Hvad er et regelmæssigt verbum?

Et regelmæssigt verbum er en type verbum i det danske sprog, der følger en fast mønster i sin bøjning. Dette betyder, at når et regelmæssigt verbum bøjes i forskellige tider og former, følger det en forudsigelig og konsekvent regel.

Definition af regelmæssigt verbum

Et regelmæssigt verbum er et verbum, der bøjes efter en fast mønster i alle sine former. Dette mønster er ens for alle regelmæssige verber, og det gør det lettere at lære og anvende dem korrekt i sætninger.

Udtryk for tid og regelmæssige verber

Præsensform af regelmæssigt verbum

I præsensformen af et regelmæssigt verbum tilføjes endelsen -er til verbstammen. For eksempel:

 • At tale – Jeg taler
 • At læse – Jeg læser
 • At skrive – Jeg skriver

Præteritumform af regelmæssigt verbum

I præteritumformen af et regelmæssigt verbum tilføjes endelsen -ede eller -te til verbstammen, afhængigt af verbets endelser. For eksempel:

 • At tale – Jeg talte
 • At læse – Jeg læste
 • At skrive – Jeg skrev

Nutidsform af regelmæssigt verbum

I nutidsformen af et regelmæssigt verbum tilføjes endelsen -et eller -t til verbstammen. For eksempel:

 • At tale – Jeg har talt
 • At læse – Jeg har læst
 • At skrive – Jeg har skrevet

Eksempler på regelmæssige verber

Almindelige regelmæssige verber

Nogle almindelige regelmæssige verber inkluderer:

 • At arbejde
 • At spise
 • At sove
 • At løbe
 • At lære

Regelmæssige verber på -e

Nogle regelmæssige verber ender på -e og følger en særlig bøjningsmønster. For eksempel:

 • At male – Jeg maler
 • At danse – Jeg danser
 • At synge – Jeg synger

Regelmæssige verber på -e med vokalskifte

Nogle regelmæssige verber på -e ændrer vokalen i nogle af deres former. For eksempel:

 • At stige – Jeg stiger
 • At finde – Jeg finder
 • At vinde – Jeg vinder

At bøje regelmæssige verber

Bøjning af regelmæssige verber i præsens

I præsens bøjes regelmæssige verber efter følgende mønster:

 • Jeg + verbum + -er
 • Du + verbum + -er
 • Han/hun/den/det + verbum + -er
 • Vi + verbum + -er
 • I + verbum + -er
 • De + verbum + -er

Bøjning af regelmæssige verber i præteritum

I præteritum bøjes regelmæssige verber efter følgende mønster:

 • Jeg + verbum + -ede/-te
 • Du + verbum + -ede/-te
 • Han/hun/den/det + verbum + -ede/-te
 • Vi + verbum + -ede/-te
 • I + verbum + -ede/-te
 • De + verbum + -ede/-te

Bøjning af regelmæssige verber i nutid

I nutid bøjes regelmæssige verber efter følgende mønster:

 • Jeg + har + verbum + -et/-t
 • Du + har + verbum + -et/-t
 • Han/hun/den/det + har + verbum + -et/-t
 • Vi + har + verbum + -et/-t
 • I + har + verbum + -et/-t
 • De + har + verbum + -et/-t

Undtagelser til regelmæssige verber

Uregelmæssige verber

Uregelmæssige verber er en gruppe af verber, der ikke følger de almindelige regler for bøjning. De har deres egne unikke mønstre og former. Nogle eksempler på uregelmæssige verber inkluderer:

 • At være – Jeg er
 • At have – Jeg har
 • At gå – Jeg går

Stærke verber

Stærke verber er en anden gruppe af verber, der har deres egne særlige bøjningsmønstre. De ændrer ofte vokalen i deres stamme og har forskellige endelser. Nogle eksempler på stærke verber inkluderer:

 • At løbe – Jeg løber
 • At synge – Jeg synger
 • At finde – Jeg finder

Brug af regelmæssige verber

Anvendelse af regelmæssige verber i sætninger

Regelmæssige verber bruges til at beskrive handlinger, tilstande eller begivenheder i nutid, fortid eller fremtid. De kan bruges i forskellige sætningsstrukturer og sammenhænge. For eksempel:

 • Jeg taler dansk.
 • Vi spiste middag sammen.
 • Hun vil læse en bog.

Formål med regelmæssige verber

Formålet med regelmæssige verber er at give en præcis og korrekt beskrivelse af handlinger og begivenheder. De hjælper med at skabe sammenhæng og klarhed i kommunikationen.

Opsummering

Et regelmæssigt verbum er en type verbum i det danske sprog, der følger en fast mønster i sin bøjning. Det bøjes efter en forudsigelig og konsekvent regel i forskellige tider og former. Regelmæssige verber bruges til at beskrive handlinger, tilstande eller begivenheder i nutid, fortid eller fremtid. De kan anvendes i forskellige sætningsstrukturer og sammenhænge for at skabe klarhed og præcision i kommunikationen.